Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Evaluatie

Evalueren kan op verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen. Naast de mogelijkheid voor professionals om hun portfolio te vullen met opleidingsgegevens, voorziet EPASS ook in evaluaties door diezelfde professionals van bijvoorbeeld de opleiding die gevolgd wordt (programma-evaluatie), van de opleiders (MCTQ) en van de instelling waar ze werkzaam zijn (D-RECT).

Programma-evaluaties worden afgenomen in een aparte module naast het portfolio. Evaluatieformulieren zijn alleen in te zien door de professional zelf. De instelling die geëvalueerd wordt, krijgt alleen toegang tot geaggregeerde, geanonimiseerde resultaten.

MCTQ

De Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ) wordt als ronde uitgezet binnen een afdeling of per specialist, waarbij het opleiden van iedere opleider wordt beoordeeld door (een deel van) de lerende professionals binnen diezelfde afdeling. Na het afsluiten van de ronde, krijgt iedere opleider een geanonimiseerd, geaggregeerd rapport met de mening van de lerenden, afgezet tegen de zelfbeoordeling, en ziet de leidinggevende van de afdeling bovendien ook een rapportage van alle opleiders binnen het opleidersteam. Het uitzetten en afsluiten van een ronde binnen een afdeling kan door één beheerder eenvoudig worden uitgezet en afgesloten.

Voor meer informatie, zie Achtergrond: MCTQ.

D-RECT

In de D-RECT (Dutch Residents Educational Climate Test) beoordelen lerende professionals het opleidingsinstituut. Iedere professional wordt uitgenodigd om feedback te geven bij het afronden van de opleiding, en de resultaten van alle professionals worden verzameld in een rapportage. De resultaten worden visueel getoond per beoordeelde categorie uit de vragenlijst.