Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Technische innovatie

RAPP-IT

Leren op de werkplek wordt steeds belangrijker in het opleiden van professionals. Reflectie, liefst ook ad hoc, is cruciaal en vormt de leidraad voor toekomstig gedrag. De werkplek is echter hectisch en waardevolle leermomenten kunnen hierdoor verloren gaan. Daarom heeft de Universiteit Maastricht in samenwerking met project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de RAPP-it ontwikkeld. RAPP-it is een reflectie-app voor iOS en Android waarmee op een snelle en veilige manier leermomenten vastgelegd kunnen worden in de vorm van een notitie, foto, audio of video. Deze worden doorgestuurd naar EPASS zodat op een later, minder hectisch moment gereflecteerd kan worden.

Referenties:

Video-annotatie module

EPASS biedt de mogelijkheid om op basis van een video of een serie video’s beoordelingen te geven over het functioneren van een professional. Dit kan in de context zijn van werkplekbeoordelingen, consultvoering, examencondities, multi-source feedback en/of zelfreflectie. Beoordelen op basis van video’s levert een aantal voordelen op:

Mobiele website

Het leren van professionals wordt bevorderd door gebruik te maken van webgebaseerde werkplekbeoordelingen, omdat dit leidt tot actief leergedrag. Nadelen van een digitaal portfolio hierbij waren echter de ervaren hogere werkdruk voor beoordelaars en de beperkte toegang tot de beoordelingsinstrumenten direct na de observatie. Door instrumenten ter beoordeling van werkplekleren op mobile devices gebruikersvriendelijk toegankelijk te maken, is het streven om de kwaliteit van toetsing toe te laten nemen en de tijd van docenten efficiënter te laten benutten bewerkstelligd. Daarom is gekozen om een HTML5 mobiele website te ontwikkelen waarmee competentiegerichte beoordelingsinstrumenten via mobile devices op de werkplek beschikbaar worden. Deze mobiele variant van EPASS is beschikbaar voor iedereen die EPASS via een mobiel apparaat bezoekt.

API en Single sign-on

EPASS biedt de mogelijkheid om de eigen leeromgeving, portal of applicatie (s) te integreren met EPASS. Dit kan op verschillende manieren, van een single sign-on aansluiting tot een diepere integratie en informatie uitwisseling via de EPASS (REST) API. De EPASS API maakt gebruikt van Oauth2 authenticatie waarmee u eenvoudig en met verschillende client afhankelijke authenticatie flows kunt aansluiten.